Mu Long Thần - Share Bài Nhận Quà
Mu Long Thần - Đua Top Alpha Test
Mu Long Thần - Đua Top Reset - Đua Top Class
Mu Long Thần - Đua Top Master - Đua Top 15 Ngày
Mu Long Thần - Đua Top Class 22 Ngày - Đua Top Săn Boss
Mu Long Thần - Đua Top Bang Hội
Thông Tin Server Tạo Nhân Vật Nhận Thông Tin MU Long Thần SEASON 6.9
Phiên bản : Season 6.9 HOÀN HẢO NHẤT TRÊN PC Nhận 10 lần resets Website : http://mulongthan.net
Exp 300x (non PK exp 250x) Nhận 3K Point Trang Tài Khoản : http://mulongthan.net/id
Tối đa Cánh Cấp 3 - Item Hoàn hảo 3op - Socket 1op Bùa thiên sứ 3 ngày Trang Đăng Ký : http://mulongthan.net/id#register
Giới Hạn Reset : 5 lần / 1 ngày Đại quỷ 3 ngày Trang Tải Game : http://mulongthan.net/id#download
Giới hạn 5 Acc / Máy tính Gấu 3 ngày Fanpages : https://www.facebook.com/MuLongThan.ManhLong
Antihack : DeepShield Zen : 100.000.000 Groups : https://www.facebook.com/groups/sever.manhlong
Thông Tin Server
★ [DROP NGỌC] : All Map, Level quái từ 80 trở lên
★ [TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI] : ĐẤU TRƯỜNG ĐẶT CƯỢC – CHUYỂN SUB NHANH – Auto Party – AutoOff - Ngân hàng Ngọc
★ [AUTO RESET] : Tự động reset ngay trong game, không Reset Vip
★ [MAX ĐỒ 3 OP] : Đồ hoàn hảo tối đa đồ 3 op, đồ socket 1 op, không đồ full, đồ thần và đồ hoàn hảo riêng biệt
★ [MAX WING 3] : Tối đa cánh cấp 3, không có đồ siêu nhân hay Custom
★ [THU MUA TIỀN TỆ] : Tỷ giá gcoin, wcoin admin thu mua lại 1x3.5 tất cả các ngày trong tuần
Sub Quái vật Giao dịch Hòm đồ PK Quyết đấu cá cược Chaos Goblin Sự kiện
1 Không Không
2 Không Không Không Không
3 Không Không Không Không
4 Không Không Không Không
Tên Sự Kiện Sub Thời Gian Phần Thưởng
Boss Vàng Server: 2, Event 00:00, 04:00, 08:00, 12:00, 16:00, 20:00 Box Kundun 1 - 5
Huyết Lâu Server: 2, 3, Event 00:30, 06:30, 12:30, 18:30 Các loại ngọc
Hỗn Nguyên Lâu Server: 2, 3, Event 01:00, 05:00, 09:00, 13:00, 17:00, 21:00 Đồ thần, các loại ngọc
Quảng Trường Quỷ Server: 2, 3, Event 01:15, 07:15, 14:15, 21:15 Các loại ngọc
Thỏ Ngọc Server: 2, Event 08:40, 14:40, 20:40 Các loại ngọc
Sự kiện mùa hè Server: 2, Event 07:40, 15:40, 23:40 Các loại ngọc
Đại Chiến Dungeon 3 Server: Event 09:15, 19:35 Đồ hoàn hảo cấp cao
Siêu Boss Server: Event 09:45, 21:30 Đồ hoàn hảo cấp cao
Đại Chiến Lorencia Server: Event 10:15, 22:00 Đồ hoàn hảo cấp cao
Đại Chiến Davias Server: Event 10:45, 22:30 Đồ hoàn hảo cấp cao
Team vs Team Server: Event 11:35, 23:00 Các loại ngọc
PvP Champions Server: Event 23:15 Các loại ngọc
PvP All Server: Event 23:30 Các loại ngọc
Rồng Đỏ Server: 2, 3, Event 00:35, 04:45, 08:45, 12:45, 16:45 Các loại ngọc
Phù Thuỷ Trắng Server: 2, 3, Event 03:45, 80:45,, 13:45, 18:45, 23:45 Các loại ngọc
Kundun Kalima 7 Server: 2, 3 Hồi sinh sau 24H Đồ thần, đồ hoàn hảo cấp cao
Medusa Server: 2, 3 Hồi sinh sau 24H Đồ hoàn hảo cấp cao
Erohim Server: 2, 3 Hồi sinh sau 24H Đồ hoàn hảo cấp cao
Nhện Raklion Server: Event Mở sau 15 ngày Open Đồ hoàn hảo cấp cao